Abasenyeri Gatulika Mu Rwanda Bamaganye Itegeko Ryemera Ko Hari Igihe Umuntu Yakuramo Inda

Hanga Editor Saturday 27th of October 2018 05:30:17 PM Politiki (0) | (3213)


Abasenyeri ba Kiliziya Gatulika mu Rwanda bongeye gusohora itangazo ryamagana itegeko riteganya ibyaha n’ibihano muri rusange.

Mu itangazo ry’inama y’abepiskopi ryashyizweho umukono tariki ya 19 Ukwakira 2018, risaba abakiristu gaturika kutazemera gukuramo inda kuko ngo ari icyaha gikomeye.
Iryo tangazo rigira riti “Bakristu Bavandimwe, mu izina ry’Imana yo yonyine itanga ubuzima ikanabwisubiza igihe yagennye, twongeye kubashishikariza mwese kubaha no kurengera ubuzima bw’umuntu guhera umwana agisamwa. Muribuka ko ku wa 17 Ukuboza 2010 twabagejejeho ubutumwa ku byerekeye kurengera ubuzima no kwamagana icyaha cyo gukuramo inda. Muzirikane kandi ko ku wa 15 Ukuboza 2017 twabandikiye tugira tuti : « twugarijwe n’icyorezo cy’ingeso mbi y’ubusambanyi gifite ingaruka zibabaje ku buzima bw’umuntu, ku muryango ndetse no ku gihugu. Imwe muri izo ngaruka ni ugutwara inda n’igishuko cyo gushaka kuyikuramo babifashijwemo n’amategeko.»
Rigakomeza rigira riti “Twongeye kubandikira twibutsa ko ubuzima ari ingabire abantu bakesha ubuntu n’urukundo rw’Imana kandi ko gukuramo inda ku bushake ari icyaha gikomeye cyane kuko ari ukuvutsa ubuzima umuntu w’indacumura. Ikindi giteye agahinda ni uko bigirwamo uruhare n’abagombaga kumurengera. N’itegeko N°68/2018 ryo ku wa 30/08/2018 riteganya ibyaha n’ibihano muri rusange riherutse gusohoka mu igazeti ya Leta y’u Rwanda rihamya icyaha ukuyemo inda (Ingingo 123; 124) rikanabuza kwamamaza ibikoresho byo gukuramo inda (Ingingo 127).
Nyamara impamvu zitangwa n’ingingo ya 125 zituma ukuyemo inda atabiryozwa nk’icyaha, zica icyuho ibishuko bicamo bikavutsa ubuzima inzirakarengane. Koko rero, kuba utwite ari umwana, ari umukuru wayisamye ku gahato cyangwa ari uwayitewe n’uwo bafitanye isano ya hafi, ntibikwiye kubangamira na gato uburenganzira bwo kubaho bw’uwo umwana uri mu nda. Ndetse no mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw’utwite cyangwa ubw’umwana atwite, ukwemera dusangiye muri Yezu Kristu kwibutsa abaganga ko bafite inshingano yo gukora ibishoboka byose bagamije gukiza ubuzima bw’umubyeyi n’ubw’umwana ku buryo n’iyo haba ingaruka mbi ku mwana atari byo biba bigambiriwe.

Abasenyeri gatulika bavuga ko ubushakashatsi bwerekanye ko gukuramo inda bigira ingaruka nyinshi kandi ziremereye ku mubiri no mu mitekerereze y’ababikora.
Bati “ Umuntu si igikoresho buri wese afiteho uburenganzira. Ubuzima bw’umuntu ntibusyhirwa ku munzani nk’ibintu cyangwa ngo buhabwe agaciro bitewe n’imyaka umuntu afite ahubwo ni impano y’Imana ihabwa uburemere n’urukundo rw’Imana yamwiremeye. Ubuzima bw’umwana ukiri mu nda ya nyina ni indakumirwa, ntawe ukwiye kubuvogera. Agaciro kabwo ntigashingira ku rugwiro rw’abo akomokaho ku buryo umwana yaryozwa intege nke z’abatumye asamwa.”
Ni yo mpamvu ukuyemo inda wese ndetse n’umufashije kwihekura ku buryo ubwo ari bwo bwose, aba aciye ku itegeko ry’Imana ribuza kwica. Amaherezo umutima we uramukomanga akananirwa kwiyakira maze yaba ahuye n’ibindi bibazo ntahweme kubihuza n’igihano cy’Imana. Ubikoze wese rero aba yirengereye guhora yicuza iteka icyo cyaha cyo gucuza ubuzima umuziranenge.
Twebwe Abepiskopi banyu, turasaba buri wese guharanira ineza no kuzibukira inabi, gutega amatwi Ijambo ry’Imana no kumvira ijwi ry’umutimanama we rimubwiriza icyiza; nimwirinde kuyoboka inzira y’ubusamo ihitana ubuzima bw’abana itaretse n’ubw’abakuze babyitabira; turizera ko ubuyobozi butazahatira abaganga bemewe na Leta gukuramo inda iyo bumva binyuranyije n’umutimanama wabo (objection de conscience) bikaba byabahungabanya mu myemerere no mu mibereho yabo bwite;
Turamenyesha abakora mu mavuriro yacu ko tutemera ko hakorerwa icyaha cyo gukuramo inda ; Turifuza ko abaganga b’abakristu bafata iya mbere mu kurengera ubuzima no kugira iyo nama nziza ababagana bose bashikamiwe n’ibibazo binyuranye by’ubuzima;
Turashishikariza ababyeyi n’abarezi kurera neza abana babatoza imico myiza yo kwiyubaha no kubaha ubuzima bw’abavandimwe babo cyane cyane abanyantege nke ;
Bakristu bavandimwe mwese, mujye muhora muzirikana ko ishimo ryanyu rishingiye ku rukundo n’ubudahemuka bibaranga iyo mwuzuza neza inshingano zanyu. Ubuzima bw’Imana mwahaweho umurage muhore muharanira gutoza abantu kubwakira no kubwitaho mubabera urugero rwiza, muzahirwa.
Iri tangazo risoza rigira riti “Nimugire amahoro » (Yoh 20,26) 10. Mu gusoza tubifurije kugira amahoro y’Imana mu mutima wanyu. Turasabira buri wese ubutoni ku Mana n’urukundo kuri bagenzi be. Turahumuriza abahuye n’ibibazo by’insobe twinginga Nyagasani Yezu ngo abereke impuhwe ze aho kubabera umucamanza. Turashimira buri muntu w’umutima mwiza wese uba hafi kandi agatera icyizere abashikamiwe n’ibizazane kugira ngo babone imbaraga zo guhitamo ubuzima. Tubaragije Umubyeyi Bikira Mariya, Umwamikazi wa Kibeho.”

Uko itegeko riteganya ibyaha n’ibihano rivuga ku gukuramo inda umuntu ntabiryozwe

Ingingo ya 125 ni yo ivuga ku kutaryozwa icyaha cyo gukuramo inda. Ikaba isobanura ko
nta buryozwacyaha bubaho iyo gukuramo inda byakozwe kubera impamvu zikurikira:
* Kuba utwite ari umwana;
* Kuba uwakuriwemo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato;
* Kuba uwakuriwemo inda yarayitwaye nyuma yo kubanishwa n’undi nk’umugore n’umugabo ku gahato;
* Kuba uwakuriwemo inda yaratewe inda n’uwo bafitanye isano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri;
* Kuba inda ibangamiye ubuzima bw’utwite cyangwa ubw’umwana atwite
Iyi ngingo ikomeza ivuga ko gukurirwamo inda bikorwa na muganga wemewe na Leta.
Ibigomba kubahirizwa kugira ngo muganga akuremo inda bigenwa n’iteka rya Minisitiri ufite ubuvuzi mu nshingano ze.
Iyo nyuma yo gukurirwamo inda bigaragaye ko uwayikuriwemo yabisabye nta mpamvu yemewe n’itegeko ashingiraho ahanwa nk’uwikuyemo inda.
Na ho iya 126 ivuga ko iyo ushaka gukurirwamo inda ari umwana, abisabirwa n’abamufiteho ububasha bwa kibyeyi nyuma yo kubyumvikanaho. Iyo abafite ububasha bwa kibyeyi ku mwana batumvikanye hagati yabo cyangwa se batumvikanye n’umwana, icyifuzo cy’umwana nicyo kitabwaho.
Usaba ko umwana afiteho ububasha bwa kibyeyi akurirwamo inda, abisaba umuganga wemewe na Leta yitwaje inyandiko y’ivuka igaragaza igihe umwana yavukiye.

CommentsRelated posts

Kigali:Bamwe mubayisilamu bababajwe nuko bahejejwe hanze mu marushwana yo gusoma korowani batumiwemo

Kigali:Bamwe mubayisilamu bababajwe nuko bahejejwe hanze mu marushwana yo gusoma korowani batumiwemo

Rwanda | Umuco | (0) | (266) | 9 Hours ago
Nyarugenge-Nyakabanda: Abanyerondo 176 basoje amahugurwa yo gutyaza ubumenyi

Nyarugenge-Nyakabanda: Abanyerondo 176 basoje amahugurwa yo gutyaza ubumenyi

Rwanda | Politiki | (0) | (700) | 21 Hours ago
Musanze : Habereye inama ngarukamwaka yiga ku mahoro n’umutekano

Musanze : Habereye inama ngarukamwaka yiga ku mahoro n’umutekano

Rwanda | Politiki | (0) | (294) | 21 Hours ago
Rwanda: Abafite ubumuga bw’uruhu barasaba koroherezwa kubona amavuta abarindira uruhu

Rwanda: Abafite ubumuga bw’uruhu barasaba koroherezwa kubona amavuta abarindira uruhu

Rwanda | Ubuzima | (0) | (476) | 2 Days ago
Rutsiro: Umuganga yafashwe yibye ibikoresho by’ikigo nderabuzima yakoreraga

Rutsiro: Umuganga yafashwe yibye ibikoresho by’ikigo nderabuzima yakoreraga

Rwanda | Ubuzima | (0) | (4375) | 2 Days ago
Ministeri y’ ubuzima irasaba abanyarwanda  gukomeza gukaza ingamba zo kwirinda ko Ebola

Ministeri y’ ubuzima irasaba abanyarwanda gukomeza gukaza ingamba zo kwirinda ko Ebola

Rwanda | Ubuzima | (0) | (350) | 2 Days ago
Uwayoboraga BRD yakatiwe igifungo cy'imyaka itandatu n'Urukiko

Uwayoboraga BRD yakatiwe igifungo cy'imyaka itandatu n'Urukiko

Rwanda | Politiki | (0) | (1519) | 2 Days ago
30% y’ibikorerwa mu Rwanda bigiye kujya byambara ikirango cya ‘Made in Rwanda’

30% y’ibikorerwa mu Rwanda bigiye kujya byambara ikirango cya ‘Made in Rwanda’

Rwanda | Ubukungu | (0) | (511) | 3 Days ago
Uruganda rukora Amamesa Benya Campany Ltd rwafunzwe kubera Umwanda

Uruganda rukora Amamesa Benya Campany Ltd rwafunzwe kubera Umwanda

Rwanda | Ubuzima | (0) | (1855) | 3 Days ago
Rwanda: Sosiyete sivile iragaragaza isano hagati y’uburenganzira bwa muntu n’iterambere

Rwanda: Sosiyete sivile iragaragaza isano hagati y’uburenganzira bwa muntu n’iterambere

Rwanda | Politiki | (0) | (497) | 3 Days ago
ACP Kamunuga yasabye amakipe ya Polisi guhora aharanira kuba aya mbere

ACP Kamunuga yasabye amakipe ya Polisi guhora aharanira kuba aya mbere

Rwanda | Imyidag.. | (0) | (525) | 3 Days ago
Turasaba abanyarwanda kwirinda ingendo zitari ngombwa ahagaragaye Ebola ''DR Diane Gashumba''

Turasaba abanyarwanda kwirinda ingendo zitari ngombwa ahagaragaye Ebola ''DR Diane Gashumba''

Rwanda | Ubuzima | (0) | (679) | 3 Days ago
MINIJUST irashimangira ko ikoranabuhanga ryagabanyije isiragira ry’abaturage bajyana ibirego mu nkiko

MINIJUST irashimangira ko ikoranabuhanga ryagabanyije isiragira ry’abaturage bajyana ibirego mu nkiko

Rwanda | Politiki | (0) | (259) | 3 Days ago
Nyarugenge:Gitega bishimiye uburyo bicungira umutekano no kunoza Isuku

Nyarugenge:Gitega bishimiye uburyo bicungira umutekano no kunoza Isuku

Rwanda | Politiki | (0) | (896) | 4 Days ago